ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

គោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន៖ ភាពស្មោះត្រង់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ គុណភាពគឺជាជីវិត។

គំនិតផលិតកម្ម៖ ការធ្វើផែនការយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

គំនិតអភិវឌ្ឍន៍៖ ចាប់ដៃគ្នាបង្កើត ភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផល។

គំនិតខាងវិញ្ញាណ៖ ការរួបរួម និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ការត្រួសត្រាយ និងការច្នៃប្រឌិត។

xiantang-1
xiantang-2